Archive for the ‘Normativa Dep. Igualtat’ Category

Llei orgànica 3-2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Posted by: dialegsperlaigualtatsantperederibes on 26 abril 2011

Llei orgànica 1-2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Posted by: dialegsperlaigualtatsantperederibes on 26 abril 2011

Llei 5-2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Posted by: dialegsperlaigualtatsantperederibes on 26 abril 2011